فایل{خلاقیت و حل مساله}

خلاقیت و حل مساله|50686181|wz|
مشخصات مختصر و مفید این پست با عنوان خلاقیت و حل مسالهقابل مشاهده می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

حجم فایل : 241.2 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 50
بنام خدا مديريت خلاقيت
امروزه اين تفكر يا پيش فرض كه 2.5 درصد از افراد هر جامعه يا هر گروهي خلاق مي تواند باشد ، مورد قبل نمي باشد . چرا ؟ براي اينكه خلاقيت استعداد همگاني است كه مي توان آن را پرورش داد. براي اينكه الزامات عصر حاضر ايجاد مي كند كه در شرايط و همه زمينه هاي ، سرعت ، دقت ، كيفيت و نوآوري مورد توجه باشد.
مديريت بايد بداند آن را چگونه پرورش دهد .
محصول خلاقيت ، ايده هاي نويني است كه براي حل مسائل به كار مي رود .

آرنو شاعر انگليسي مي گويد :
«بين د نياي كه مرده است و دنيايي كه قدرت تولد را ندارد سرگردان مانده ام»
ظهور انواع نظريه ها و فنون مديريتي مانند مديريت مشاركتي ، كايزن ، مهندسي مجدد ، سازمان هاي مجازي و بسياري ديگر نشان دهنده تلاش اين انديشمندان براي تولد موجودي جديد است.

ويژگيهاي مديران كار آفرين

1 – نوآور . نو انديش باشد و در ميدان توليد و خدمت و ترتيب و تركيب عوامل موافق باشد.
2- داراي شناخت و بصيرت در استفاده از ظزفيت هاي و انگيزه كاري باشد.
3- توانمند در تفكيك مسايل و موارد سازمان و تعيين رابط علت و معلول را داشته باشد.
4- دقت در بسيج امكانات و منابع وچگونگي استفاده از آن را داشته باشد.
5- سرعت در انجام وظايف محوله از طريق ساده كردن فرآيند انجام كار را داشته باشد.
6- شجاعت ، شهامت و ريسك پذير بودن در اتخاذ تصميمات را داشته باشد. ويژگيهاي مديران كار آفرين
(ادامه)
7- دور انديش و آينده ساز در توسعه سازماني باشد.
8- خلاق و سامان ده و داراي نظم و انظباط باشد.
9- مدير و مدبر و توانمند در اداره عوامل بالقوه سازماني باشد.
10- اعتقاد و اطمينان به تحقق اهداف سازماني داشته باشد.
11- برنامه ريزي ، نظارت گر و ارزشياب باشد.
12- برخوردار از اندازه مطلوب در انجام فعاليت ها نه كم و نه زياد باشد.
13 – پاسخگو به نيازهاي ، منعطف و در حال تغيير و تحول در جهت رشد باشد.
14- احساس مسئوليت در هدف مند كردن فعاليت هاي داشته باشد.
15- مسئوليت پذير و تعهد پذير در ارتقاء كيفي امور باشد. اولين وظيفه سرپرست خلاقيت ، نوآوري ،ابداع
خلاقيت عبارت است از به كارگيري توانائي هاي ذهني براي ايجاد يك فكر يا مفهوم جديد . به عبارت ديگر ، خلاقيت اغلب به توانائئ و قدرت ايجاد فكر يا ايده جديد و نو گفته ميشود .
- نو آوري (ابداع) معمولاً به معني به كار گيري ايده هاي نوين ناشي از خلاقيت است محصول جديد ، خدمت جديد يا راه كار جديد را ابداع گويند.
موانع خلاقيت :
1- عدم اعتماد به نفس
2- ترس از انتقال و شكست
3- تمايل به همرنگي و همگوني
4- تمركز ذهني (پراكندگي فكر )
خلاقيت : creativity
تعريف خلاقيت :
توانايي تلفيق ايده هاي به شيوه اي منحصر به فرد براي برقراري ار...
مطالب دیگر:
🔑پاورپوینت روان شناسی تجربی🔑پاورپوینت روان شناسی مدیریت🔑پاورپوینت روانشناسی تغذیه🔑پاورپوینت روانشناسی رشد (1)🔑آموزش تصویری تعمیر com 2000 پژو 206🔑پاورپوینت روانشناسی کار 🔑پاورپوینت روانشناسی گشتالت🔑آموزش نحوه بی کد کردن ecu زیمنس🔑پاورپوینت روانشناسی ورزش🔑پاورپوینت روش تاناکا در مدیریت هزینه طراحی محصول🔑پاورپوینت روش تحقيق در مديريت استراتژيک🔑پاورپوینت روش تدریس مهارت خواندن🔑پاورپوینت روش صحیح کار با کامپيوتر🔑پاورپوینت روش فنون تدریس در مدارس🔑پاورپوینت روش های ارزیابی تیم مدیریت🔑پاورپوینت روش های آماری در پژوهش🔑پاورپوینت روش های آماری و شاخص های بهداشتی🔑پاورپوینت روش های آموزش فعال🔑پاورپوینت روش های پژوهشی روانشناسی رشد🔑پاورپوینت روش های تدریس علمی🔑پاورپوینت روش های تولید 1🔑پاورپوینت روش های جستجو در منابع اطلاعاتی جهانی 🔑پاورپوینت روش های جلوگیری از پوسیدگی دندان🔑پاورپوینت روش های خود ارزیابی با مدل تعالی سازمانی🔑پاورپوینت روش های کارافرینی و تجارت الکترونیک