فایل{خلاصه کتاب «درآمدی بر عرفان حقیقی و کاذب» صفحات 13 الی}

خلاصه کتاب «درآمدی بر عرفان حقیقی و کاذب» صفحات 13 الی|50686176|wz|
مشخصات مختصر و مفید این پست با عنوان خلاصه کتاب «درآمدی بر عرفان حقیقی و کاذب» صفحات 13 الیقابل مشاهده می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

حجم فایل : 69.1 KB <br /> نوع فایل : پاور پوینت <br /> تعداد اسلاید ها : 24 <br /> بنام خدا خلاصه کتاب «درآمدی بر عرفان حقیقی و کاذب» صفحات 13 الی 60 <br /> مقدمه: اسلام دینی است که از چندین سال قبل، مورد تهاجم بیگانگان قرار گرفته و می گیرد. <br />برخی از مردم، با تهاجم های دشمنان آشنا هستند؛ ولی عده ای هم با چگونگی مقابله با آن ها وحتی با خود تهاجم آشنا نیستند. با این که ما ذخایر بی نظیر و پر محتوایی در زمینه ی دین و عرفان داریم، اما از آن ها به درستی استفاده نمی کنیم. عالمان دینی برای بیدارسازی مردم، کتاب هایی نوشته اند و هم چنین صدا و سیما هم، با ساخت برنامه های مذهبی و اخلاقی و عرفانی، قصد آشنا کردن مردم را در این زمینه دارند. طبق آیه ی شریفی که به تعبیر حضرت علی (ع) در آورده است، می فرماید: <br />«پس اگر باطل با حق در نیامیزد، حقیقت جو آن را بشناسد و داند، و اگر حق بر باطل پوشیده گردد، دشمنان را مجال طعنه زدن نماند. لکن اندکی از این و آن گیرند، تا به هم در آمیزد و شیطان فرصت یابد و حیلت برانگیزد، تا بر دوستان خود چیره شود و از راهستان به در برد.» <br />براساس سخنان امام علی (ع)، مشخص شد که در میان آیین های عرفانی دروغین، حتماً سخنان عالی و خوب یافت می شود و باید در میان آن ها هم جست و جو کرد و از سخنان حق و درست آنان نیز استفاده کرد. 1-1- عرفان: واژه ی عرفان و معرفت از نظر لغوی، به معنای «شناختن» است. اما در اصطلاح متفاوت اند. <br />معرفت، هر نوع شناختی است و عرفان، شناخت ویژه ای است که از راه شهود درونی و دریافت باطنی حاصل می شود. عرفان، عبارت است از: شناخت شهودی و باطنی خدای متعال، اسماء، صفات و افعال او. <br />البته در یک اصطلاح، عرفان عملی، یعنی به کار و شیوه ی کسی که برای رسیدن به شناخت شهودی خداوند، اسماء، صفات و افعال او، عملاً مشغول سیر و سلوک است. <br />ممکن است گفته شود اصطلاح عرفان، اصطلاحی مقدس است، که این کلمه برای بسیاری از ایرانیان مقدس است و واژه های عرفان و عارف، مقدس و محترم است؛ که بسیاری از سودجویان از این فرصت استفاده می کنند و ساده لوحان را به گرد خود جمع می کنند و بهره های اقتصادی و... می برند. <br />«بنابراین، عرفان نظری عبارت است از: گرفتن علم حصولی از علم حضوری و ریختن علم حضوری و شهود باطنی در قالب الفاظ و مفاهیم ذهنی.» 1-2- تصوف: تصوف و عرفان، به صورت مترادف به کار می روند و برای بیان یک حقیقت مورد استفاده قرار می گیرند و برخی، این دو را مترادف می دانند. در قرن یازدهم، مخالفت های شدیدی بین افراد مشخص شده وجود داشت که از آن به بعد، واژه ی عرفان، واژه ی مقدس شمرده شد. <br />شهید مطهری نیز این تفاوت را می دانست که عرفان، به بُعد فرهنگی عرفا اشاره دارد و تصوف، به بعد اجتماعی آنان. <br />عرفا، بر خلاف سایر گروه های فرهنگی که در اسلام وجود داشتند، طبقه ی فرهنگی هستند و علمی را به نام عرفان، که دو شاخه ی عملی و نظری است، تقسیم می کنند، که آن هم سلیقه ای و علاقه ای می باشد. گروهی که به عنوان فرهنگی یاد می ش...
مطالب دیگر:
دستورالعمل طراحی، اجرا و بهره برداری از سامانه های اتصال زمین و صاعقه گیرکتاب آشنایی با ایستگاه های تقویت فشار انتقال گازترانسفورماتورهای نوری- کارشناسی برق کنترلدانلود گزارش کارآموزی مدیریت اکتشاف 222 صفحهدانلود تحقیق فرازآوری مصنوعیجزوه تفسیر و ارزیابی عیوب جوش در تست رادیوگرافی مطابق استاندارد ASME sec VIIIپاورپوینت کامل اصول مدیریتدانلود تحقیق کریستالهای هیدرات یا هیدرات گازیپاورپوینت بال اسکرو و CNCفایل GISفایل آماده ساختمان 11 طبقه E.Tabsپاورپوینت کشاورزی با عنوان آبیاریتحقیق کشاورزی با عنوان آبیاری قطره ایمبانی نظری و پیشینه توسعه یافتگیمبانی نظری و پیشینه اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصادمبانی نظری و پیشینه اثر تكانه های قیمت نفت بر اندازه اقتصادی دولت هادانلود تحقیق نفتگیرها (Oil Traps)تحقیق کشاورزی با عنوان آبیاریتحقیق کشاورزی با عنوان کود آبیاریپاورپوینت کشاورزی با عنوان آبیاری بارانیمبانی نظری و پیشینه اثر توسعه مالی و اقتصادی بر سیاست های زیست محیطیمبانی نظری و پیشینه اثر گذاری سیاست های پولی (افزایش عرضه پول) بر تولید، قیمت و نرخ ارزدانلود انواع روش ها، دکل ها و مته های حفاریراهنمای طراحی تاسیسات برقی در استخرهاراهنمای جامع Step7